zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPSK

01.11.2011

Koniec kadencji arbitrów oraz wpisanie nowych arbitrów na kolejną 4-letnią kadencję, to okazja do ogólnego podsumowania ostatnich kilku lat działalności Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK), działającego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Warszawie.

 

Analiza wyników działalności SPSK pozwala na stwierdzenie, że od 2010 roku nastąpił wyraźny spadek odmów na rozpatrzenie sprawy przez SPSK (w 2008 roku odnotowaliśmy 117 odmów, w 2009 roku – 131, natomiast w 2010 roku – 88, a w podsumowaniu 3 kwartałów 2011 roku liczba odmów wyniosła 70). Należy przypomnieć, że do tego, by sprawa została rozpatrzona przez sądem polubownym, obie strony sporu muszą wyrazić zgodę.

Przedsiębiorcy wyrażając zgodę na rozpatrzenie sprawy przez SPSK mogą przedstawić propozycję ugody lub zaspokoić w pełni roszczenia konsumentów (ugoda wstępna). Tu także zaobserwować możemy wzrost ilości spraw zakończonych ugodą wstępną.

 

Efekty te osiągnęliśmy dzięki wprowadzonym przez nas zmianom. Postawiliśmy na otwartość, przejrzystość i czytelność w naszych kontaktach z konsumentami i przedsiębiorcami.

 
 
 
 1. Wskazaliśmy przedsiębiorcom, iż wyrażenie przez nich zgody na SPSK buduje pozytywny wizerunek firmy poprzez uczestnictwo w rozprawach sadowych. Jest zachowaniem prokonsumenckim, dającym poczucie bezpieczeństwa klientom.
 2. W przygotowanej stronie internetowej SPSK główny nacisk położyliśmy na prostotę, logikę i fachowość. Zależało nam, aby każdy zainteresowany klient czy przedsiębiorca znalazł informacje praktyczne, druki, upoważnienia, czy też mógł prześledzić, co dzieje się ze sprawą  od jej wpłynięcia do umieszczenia na wokandzie.
 3. Zmodyfikowaliśmy formularze tak, by były one „przyjazne” dla konsumentów, wprowadziliśmy również zmiany w pismach kierowanych do przedsiębiorców i oświadczeniach o wyrażeniu zgody na SPSK)
 4. Zapoczątkowaliśmy otwarte wokandy dla przedsiębiorców, aby mogli sami zobaczyć jak wygląda rozprawa w naszym sądzie. Mogli stwierdzić i przekonać się, iż arbitrzy ze strony konsumentów i przedsiębiorców, uczestniczący w rozprawach kierują się bezstronnością. Jako specjaliści w określonych dziedzinach, służą pomocą i wypowiadają się na rozprawach o przedmiotach sporu w sposób.

 

Dzięki temu najczęściej już na pierwszej rozprawie dochodzi do ugody sądowej lub zapada wyrok.

 

Wyroki są bezstronne, o czym świadczy stosunek orzeczeń zasadzających do oddalających powództwo:

 • w 2008 roku - 7 do 14
 • w 2009 roku - 15 do 12
 • w 2010 roku - 19 do 17
 • w 2011 roku - 21 do 13 (dane za 3 kwartały).

 

Przypomnijmy, że w dniu 16 lutego 2011r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa przybliżająca wszystkim zagadnienia związane z polubownym rozstrzyganiem sporów, natomiast w dniu 12 marca 2011r. z okazji Światowego Dnia Konsumenta odbyły się Targi Wiedzy Konsumenckiej).

 

Rozpowszechnianie wiedzy o sądownictwie polubownym zaowocowało wzrostem ilości wpływających wniosków konsumentów o rozpatrzenie sprawy przed SPSK. Również coraz więcej przedsiębiorców przekonujemy o zaletach polubownego sądownictwa, do których należą m.in.: gwarancja fachowości i bezstronności, bezpłatność oraz szybkość.

Ilość wokand, które odbywały się w latach 2008 – 2010 oraz w trzech kwartałach 2011 roku:

 • 2008 – 14 (59 spraw),
 • 2009 – 20 (62 sprawy),
 • 2010 – 17 (53 spraw),
 • 2011 – 13 (57 sprawach).

 

Oprócz wokand odbywających się w Warszawie, sąd odbył kilka sesji wyjazdowych do Siedlec, Radomia, Ostrołęki.

Wersja do druku
« inne aktualności