zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Pozwany–przedsiębiorca

 

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.)

Wyrażenie przez przedsiebiorcę zgody na rozpatrzenie sporu przez stały sąd polubowny jest działaniem prokonsumenckim, wskazującym na jego prestiż tak bardzo liczący się w dobie wolnego rynku. Stronom sporu oszczędza się konieczności uczestniczenia w kosztownych i długotrwałych procedurach sądów cywilnych.

 

Zalety wyrażenia zgody na rozstrzygnięcie sprawy przez stały sąd polubowny:

  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy, która jest chętna do polubownego załatwienia sprawy już przez uczestnictwo w postępowaniu przed stałym sądem polubownym,
  • bezpieczeństwo klienta,
  • szybkość postępowania,
  • bezpłatność, strony nie ponoszą kosztów postępowania przed stałym sądem polubownym,
  • wyrok stałego sądu polubownego jest, co do zasady, ostateczny.