zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Pozwany–przedsiębiorca

Przedsiębiorcą jest podmiot, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

Wyrażenie przez przedsiebiorcę zgody na rozpatrzenie sporu przez SPSK jest działaniem prokonsumenckim, wskazującym na jego prestiż tak bardzo liczący się w dobie wolnego rynku. Stronom sporu oszczędza się konieczności uczestniczenia w kosztownych i długotrwałych procedurach sądów cywilnych.

 

Zalety wyrażenia zgody na SPSK:

  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy, która jest chętna do polubownego załatwienia sprawy już przez samo uczestnictwo w SPSK,
  • bezpieczeństwo klienta, który niezależnie od wyroku sądu powróci jako kupujący,
  • szybkość postępowania,
  • postępowanie w SPSK jest bezpłatne, a strony nie ponoszą żadnych kosztów,
  • wyrok SPSK jest, co do zasady, ostateczny.

 

ZAPROSZENIE

Przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji serdecznie zaprasza na cykl otwartych posiedzeń naszego sądu. SPSK przyłącza się do ogólnopolskiej akcji krzewienia idei polubownego sądownictwa. Doświadczeni arbitrzy rozpatrujący sprawy przed SPSK gwarantują fachowość i bezstronność w ich rozwiązywaniu. O terminach otwartych wokand SPSK będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zgłoszenia oddelegowanych przedstawicieli firm prosimy kierować na adres e-mail`owy spsk@wiih.org.pl