zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Powód - Konsument

 

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Konsument zainteresowany rozpatrzeniem jego sprawy przez tutejszy Sąd powinien wypełnić wniosek o rozpatrzenie sprawy przed SPSK i złożyć go wraz z kompletem załączników (w dwóch egzemplarzach):

bezpośrednio

w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie,

ul. Sienkiewicza 3 - II piętro pok. 212

lub

listownie

na adres: Stały Polubowny Sąd Konsumencki

               ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

 

Zalety SPSK dla konsumenta

 
  • szybkość postępowania (większość spraw  kończy się w przeciągu 1-2 miesięcy),
  • bezpłatność,
  • prostota postępowania - strony nie potrzebują działać przez pełnomocników,
  • skuteczność postępowania – moc wyroków i ugód sądu powszechnego.