zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Przewodniczący Sądu

Zgodnie z §6 Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckiech, stanowiącego Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 25 wrzesnia 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich  (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214), Przewodniczącego SPSK powołuje i odwołuje Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, po zasięgnięciu opinii stron umowy o zorganizowaniu SPSK. Przewodniczący jest powoływany spośród stałych arbitrów mających wyższe wykształcenie prawnicze, na okres kadencji.

Przewodniczący jest organem sądu - kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz.

W zakresie działalności administracyjnej, Przewodniczący podlega nadzorowi Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Przewodniczący może być superarbitrem.