zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


DLACZEGO WARTO?

 

Sądownictwo konsumenckie funkcjonuje od 1991 roku i na stałe wpisło się w realia rynkowe i świaodmość konsumentów oraz przedsiębiorców. Inicjatorem założenia sądów konsumenckich była Państwowa (wtedy jeszcze) Inspekcja Handlowa oraz Federacja Konsumentów.

O tym dlaczego warto korzystać z tej formy rozstrzygania sporów, spróbują Państwa przekonać, osoby na codzień zajmujące się tą problematyką:

 

Justyna Glabian
Przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie:

"Od 2007 r. mam niewątpliwą przyjemność pełnić funkcję Przewodniczącej Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w  Warszawie. Przyszedł więc być może dobry czas na dokonanie pewnego podsumowania, a koniec roku jest bardzo sprzyjającym momentem.

 Jeszcze nie tak dawno, kiedy czy to konsument, czy to przedsiębiorca słyszał Stały Polubowny Sąd Konsumencki często zastanawiał się „co to jest?”. Dziś świadomość jednych i drugich zdecydowanie rośnie. Konsumenci są bardziej świadomi swoich praw, a kiedy potrzebują pomocy wiedzą gdzie takiej szukać. Jest to niewątpliwy sukces naszego sądu. Nasza ciągła praca, mam nadzieję sprawiedliwe wyroki, ugody bez przymusu, spowodowały, że przedsiębiorcy ufają nam, a konsumenci nie boją się do nas zgłaszać.

 Dla wielu konsumentów bowiem, samo słowo „sąd” niesie w sobie obawę. Wyobrażają sobie oni bowiem zapewne groźny sąd, ławę przysięgłych widziane w telewizji. Nic bardziej mylnego. Arbitrzy w naszym sądzie ubrani są „po cywilnemu”, nie trzeba zwraca się do nas „wysoki sadzie”, stać, o prawie wszystko można zapytać. Dotyczy to oczywiście obu stron sporu. Skład sądu to przewodniczący jako superarbiter i po jednym arbitrze wyznaczonym przez organizacje reprezentujące konsumentów i przedsiębiorców. Obie strony są więc należycie i sprawiedliwie reprezentowane. Wyrok zapada większością głosów.

  Okazuje się jednak, że dla przedsiębiorców bardziej „przerażającym” słowem jest „konsumencki” zakładają oni bowiem błędnie, że nazwa ta oznacza, że nie zależnie od okoliczności, racji i dowodów wygrywa konsument. Nic bardziej mylnego. Sąd kieruje się – tak jak każdy inny sąd - bezstronnością. Nie zakładamy nic z góry, rzetelnie oceniamy dowody, materiał zgromadzony w sprawach, opinie rzeczoznawców, oceniamy przedmiot sporu (w miarę możliwości na rozprawie) etc. Niemal równa liczba wydanych wyroków na rzecz konsumentów i odrzucających ich roszczenia ewidentnie wskazuje na bezstronność sądu.

Staramy się aby w składzie sądu zasiadali fachowcy. Dobieramy arbitrów w taki sposób, aby o ile jest to możliwe, na rozprawie uczestniczyli - dotyczy to przede wszystkim listy „B” – fachowcy w danej tematyce. Co raz większa liczba przedsiębiorców zawsze wyraża zgodę na rozpatrzenie sporu przez sąd. Oznacza to, że ufają nam i nawet wyroki zasadzające na rzecz konsumentów nie zniechęcają ich, bo nie czują się skrzywdzeni, ani oszukani. Wpływa na to m.in. fachowość naszych arbitrów i rzetelna ocena dowodów.

 Postępowanie przed naszym sądem jest szybkie, skuteczne, co do zasady bezpłatne. Sąd w Warszawie w zasadzie nie ma spraw w którym konieczne jest ponoszenie kosztów rzeczoznawcy, ocena dokonywana jest na rozprawie przez naszych arbitrów. Zaufanie przedsiębiorców powoduje, że wyroki są bez problemu respektowane i nie ma konieczności nadawania im klauzuli wykonalności.

To wszystko sprawia, że na pytanie, czy warto? Odpowiadam bez wahania WARTO!

Konsumencie jeżeli chcesz załatwić swój spór z przedsiębiorcą szybko, bezpłatnie i skutecznie - zapraszam do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie.

 Przedsiębiorco jeżeli chcesz pokazać swój prokonsumencki charakter wskazujący na prestiż przedsiębiorcy tak bardzo liczący się w dobie wolnego rynku i chcesz pokazać, że nie boisz się konfrontacji zapraszam do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w  Warszawie."

 

*   *   *   *   *   *

 

Michał Herde
Prezes Odziału Federacji Konsumentów w Warszawie:

"Pozasądowe metody rozwiązywania sporów (ADR - alternative dispute resolution) to narzędzia lub instytucje służące stronom pozostającym w konflikcie prawnym. Na gruncie prawa cywilnego, a w węższym ujęciu prawa kontraktów konsumenckich, możemy mówić o różnorodnych postaciach „godzenia” przedsiębiorcy i konsumenta, w sytuacji zaistnienia pomiędzy nimi sporu.

Jedną z takich instytucji jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki (SPSK). Federacja Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową były inicjatorem utworzenia Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego – od początku funkcjonowania sądu Federacja wspierała jego działanie wskazując arbitrów i kierując konsumentów do SPSK w ramach świadczonego bezpłatnie poradnictwa prawnego.

Będąc arbitrem SPSK z ramienia Federacji Konsumentów w przybliżeniu można dokonać wielu obserwacji wskazujących na atrakcyjność tej instytucji nie tylko dla konsumentów, ale także dla przedsiębiorców.

Zaletą postępowania przed sądem jest brak nadmiernych formalności, bezpłatność (chyba że zachodzi konieczność zasięgnięcia opinii zewnętrznego eksperta, co zdarza się rzadko), szybkość i niezawisłość składu sądu.

Nie powinno mylić słowo „konsumencki” w nazwie: jest to tylko nazwa rodzajowa i nie przesądza ona o tym kto w sporze wygra – w moim odczuciu (co pokazują też statystyki) orzeczenia przyznają rację raz konsumentowi, raz przedsiębiorcy w podobnym stopniu. Nie istnieje faworyzowanie którejkolwiek ze stron – gdyby tak było, sąd szybko utraciłby na atrakcyjności w oczach przedsiębiorców, a przecież na postępowanie przed sądem potrzebna jest dobrowolna zgodna obu stron sporu. Brak zgody ze strony przedsiębiorcy uniemożliwia przeprowadzenie postępowania i naraża strony na bardziej uciążliwe korzystanie z sądownictwa powszechnego. Z kolei zgoda stron pozwala na przeprowadzenie postępowania i wydanie wyroku, który ma moc wiążącą (można go egzekwować za pośrednictwem komornika po uzyskaniu klauzuli wykonalności).

Naturalnie, na każdej rozprawie staramy się nakłonić strony do zawarcia ugody. Taki sposób zakończenia sporu pozwala na uniknięcie rozstrzygania za pomocą wyroku, który zawsze pozostawia jedną stronę przegraną. Przy ugodzie, konsument i przedsiębiorca starają się osiągną konsensus, rezygnując częściowo ze swoich żądań. Dzięki temu każdy wygrywa po trochu.

Jako przedstawiciel organizacji konsumenckiej chciałbym zachęcić organizacje przedsiębiorców do delegowania swoich przedstawicieli jako arbitrów – uczestnictwo takich osób pozwala na skorzystanie z ich wiadomości profesjonalnych przy orzekaniu.

Zachęcam również przedsiębiorców do wyrażania zgody na postępowanie przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim – w taki sposób szybciej i taniej można doprowadzić do zakończenia sprawy. Ponadto konsumenci chętniej dokonają zakupu lub skorzystają z usługi wiedząc, że przedsiębiorca zgadza się na sąd konsumencki, który gwarantuje profesjonalne i zgodne z prawem rozstrzygnięcie.

Nie istnieje uniwersalny środek na uniknięcie konfliktów z klientami – sztuką jest tak dojść do porozumienia, aby skonfliktowany klient powrócił przyprowadzając nowych klientów, czego Państwu serdecznie życzę."